Xét nghiệm Anti HCV là xét nghiệm tìm kháng thể chống siêu vi viêm gan C dùng để sàng lọc có viêm gan C. Do đó, xét nghiệm được sử dụng như một biện pháp đơn giản, nhanh chóng để tầm soát bệnh viêm gan virus C. Kết quả cụ thể được đánh giá như sau:

 Anti HCV Âm tính: tức là kết quả xét nghiệm âm tính với Anti HCV, cơ thể không có kháng thể kháng virus HCV, người được xét nghiệm chưa từng bị nhiễm Viêm gan C.

– Anti HCV Dương tính: tức là kết quả xét nghiệm dương tính với Anti HCV, cơ thể xuất hiện kháng thể kháng virus HCV, có thể có 2 trường hợp: đang mắc Viêm gan C hoặc đã từng nhiễm Viêm gan C nhưng đã tự khỏi trong thời gian cấp tính