Xét nghiệm Anti – HBs

Anti-HBs là kháng thể kháng HBsAg.

  • Nếu kết quả Anti-HBs dương tính: Nghĩa là người bệnh đã có miễn dịch với viêm gan B. Trường hợp này không cần tiêm vaccine. Nồng độ Anti-HBs > 10 mUI/ml được xem là có tác dụng bảo vệ;
  • Nếu Anti-HBs âm tính: Nghĩa là bệnh nhân chưa có miễn dịch với viêm gan B. Trường hợp này cần tiêm vaccine. Bệnh nhân sau khi tiêm vaccine hoặc sau khi khỏi bệnh nếu có kháng thể Anti-HBs nghĩa là đã có miễn dịch với virus viêm gan B.